Tuồng Cải Lương Người Phu Khiêng Kiệu Cưới – Tấn Tài, Lệ Thủy, Minh Phụng, Minh Vương, Phượng Liên

2221

Một tuồng cải lương xưa hay nhất của Minh Phụng với giọng ca mùi mẫn khó có nghệ sĩ nào sánh bằng.

Tuồng Cải Lương Người Phu Khiêng Kiệu Cưới – Tấn Tài, Lệ Thủy, Minh Phụng, Minh Vương, Phượng Liên

Người Phu Khiêng Kiệu Cưới là tuồng cải lương tâm lý tình cảm để lại những nhiều cảm xúc cho khán giả nghe cải lương với sự tham gia của những nghệ sĩ tên tuổi như: Lệ Thủy, Minh Vương, Phượng Liên, Minh Phụng, Tấn Tài…