Cải lương xưa Nắng Thu Về gõ Trúc – Minh Vương, Mỹ Châu, Minh Cảnh, Thanh Kim Huệ

326

Cải lương xưa Nắng Thu Về Gõ Trúc là vở tuồng cải lương xưa rất nổi tiếng của các nghệ sĩ Minh Vương, Mỹ Châu, Minh Cảnh. Mời các bạn thưởng thức.

Tuồng Cải lương xưa: NẮNG THU VỀ NGÕ TRÚC

Nghệ sĩ: Minh Vương, Mỹ Châu, Minh Cảnh, Thanh Kim Huệ, Phi Thoàn

Thưởng thức chương trình cải lương xưa hay nhất từ trước đến nay. Cùng ủng hộ cải lương xưa tuồng cổ bạn nhé!