NẮNG THU VỀ NGÕ TRÚC – Cải lương xưa – Minh Vương, Mỹ Châu, Minh Cảnh, Thanh Kim Huệ

255Tuồng Cải lương xưa: NẮNG THU VỀ NGÕ TRÚC
Nghệ sĩ: Minh Vương, Mỹ Châu, Minh Cảnh, Thanh Kim Huệ, Phi Thoàn

Thưởng thức chương trình cải lương xưa hay nhất từ trước đến nay. Cùng ủng hộ cải lương xưa tuồng cổ bạn nhé!