Cải Lương Xưa Hạng Võ Biệt Ngư Cơ Phần 2 – Tấn Tài, Lệ Thủy

1162

Cải Lương Xưa Hạng Võ Biệt Ngư Cơ Phần 2 – Tấn Tài, Lệ Thủy

Tiếp nối với phần 1, đây là video của tuồng cải lương Hạng Võ Biệt Ngư Cơ phần 2. Và đây cũng là một trong các tuồng cải lương xuất sắc của nghệ sĩ Tấn Tài.

Tiếp nối với phần 1, đây là video nghe cải lương phần 2 của tuồng cải lương xưa Hạng Võ Biệt Ngư Cơ. Và đây cũng là một trong các tuồng cải lương xưa xuất sắc của nghệ sĩ Tấn Tài.

Mời bạn xem thêm các vở cải lương xưa sau:

===> Nghe Audio Cải Lương Xưa Xin Một Lần Yêu Nhau

===> Cải Lương xưa Trăng Lên Đỉnh Núi – Tấn Tài ft Thanh Nga